Младежка асоциация по политически науки

Младежката асоциация по политически науки е юридическо лице с нестопанска цел.

6

Университета

21

Успешни инициативи

Основни направления

Популяризиране

Една от нашите основни задачи е да популяризираме политическите науки в България

Научнa дейност

Организираме кръгли маси, семинари, научни конференции

Образователни инициативи

Осъществяваме инициативи свързани с повишаване на награжданската грамотност на младите българи

Виж повече за нашата организация