За нас

Какво е МАПН?

Младежка асоциация по политически науки е юридическо лице с нестопанска цел. Организацията е основана през 2017г. в град Варна от студенти и млади политолози от София, Велико Търново, Пловдив и Варна. От тогава организацията се е превърнала в сплотена общност, обединена от страстта към политическите науки.

Мисия
  • Мисията на сдружението е да изгради здрава политологична общност от млади учени и студенти в сферата на политическите науки, която да подпомага, както развитието на своите членове, така и повишаването на политическата култура и културата на участие сред гражданското общество в цялата страна.
Визия
  • Превръщане на МАПН в най – разпознаваемият представител на младите политолози и студентите от направление „Политически науки“, която да дава гласност на техните мнения, изследвания и разработки
Ценности
  • Отдаденост
  • Взаимопомощ
  • Ефективност
  • Откровеност

Управителен съвет

Сергей Петров-Араджиони

Председател

Сергей Петров завършва специалност политология във „Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий“. След това изучава „Международна политика и сигурност“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Председател на Младежка асоциация по политически науки (2017-2021) и неин основател. Автор на публицистични статии и научни публикации.

Христина Димитрова

Член на УС

Христина е на 27 години, докторант по политически науки в Университет за национално и световно стопанство. Завършва бакалавър направление „Политически науки“ с немски език, специалност „Политология“ с английски език. Магистър „Приложна политология“.

Джансу Данаджиева

Член на УС

Джансу е на 26 години, родена в гр. Девин. Докторант в направление „Политически науки“ към катедра „Политически науки и национална сигурност“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Завършва бакалавър „Политология“ и магистър „Глобална политика, международна сигурност, управление на кризи“, ПУ.

Владимир Славенски

Член на УС

Пловдивчанин, на 28г, семеен с едно дете. Владимир завършва Хуманитарната гимназия в Пловдив и любовта му към политологията е някак естествена, предвид важното място на гимназията в политическата история на България. Той е бакалавър по политически науки от ПУ, и магистър по бизнес администрация. 

Кристиян Христов

Член на УС

Кристиян е на 27 години и завършва бакалавър в Университет за национално и световно стопанство – УНСС, с направление „Политически науки“ с английски език, специалност „Политология“ с френски език.

Здравко Черкезов

Член на УС

Здравко е политолог по образование и журналист по професия. Търси всички гледни точки. Работи като международен редактор в национална медия и като анализатор на политики към проекта „Стража“.

Емил Марков

Член на УС

Емил е роден в София, България. На 31 години е, бакалавър и магистър по Политология от СУ „Св. Климент Охридски“, понастоящем докторант към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по „Съвременна българска политика“. Специализира „Eвропейски науки” по програма „Еразъм“ в Университета в Маастрихт, Холандия, с опит на терен от Холандия и САЩ.